Persondatapolitik

Hos Guldsmed Hartmann (”Hartmann” eller ”vi”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nærværende persondatapolitik fastlægger klare retningslinjer for Guldsmed Hartmann måde at behandle dine personoplysninger på. I det følgende redegøres for, hvordan vi anvender de personlige oplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside, samt når du anvender de forskellige tjenester på vores hjemmeside. Persondatapolitikken kan ændres uden varsel, og den seneste version vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.  

 

  1.                 Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Denne hjemmeside er drevet og ejet af:

Guldsmed Hartmann

Adelgade 14

97520432

33170297

Post@hartmann-skive.dk

 

Når du benytter vores hjemmeside og/eller tjenester sker der indsamling af personlige oplysninger om dig. De personoplysninger, som vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din privatadresse, dit telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger, oplysninger om et online køb og om din navigation på hjemmesiden.

Vi gør opmærksom på at denne persondata politik for nyeligt har ændret sig med tilføjelsen af Hotjar på sitet. Læs mere om Hotjar nedderst i denne politik.

Indsamling samt formål og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

 

-          Når du køber varer online på www.hartmann-skive.dk Formålet med indsamlingen er gennemførelse af din ordre i vores webshop, samt overholdelse af øvrig lovgivning, fx bogføring og regnskab, og retsgrundlaget er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, og c.

 

Når du tilmelder dig Guldsmed Hartmanns nyhedsbrev. Formålet med indsamlingen er at sende dig nyheder, og retsgrundlaget er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

 

-          Når du opretter en kundekonto eller melder dig ind i Guldsmed Hartmanns kundeklub. Formålet med indsamlingen er at kunne administrere dit medlemskab og give dig de fordele, der følger af medlemskabet, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b eller f.  

 

 

Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig uden, at du afgiver dit samtykke først.

Guldsmed Hartmann fører statistik over, hvilke områder af websitet vores brugere besøger samt hvilke produkter, der er brugernes foretrukne. Disse data indeholder ikke personoplysninger. Ved hjælp af de indsamlede data opnås kendskab til brugernes anvendelse af websitet. Denne information bruges til at forbedre hjemmesiden. Vi bruger derimod data om alle vores brugeres navigation for at forstå, hvordan vores brugere som en samlet gruppe anvender www.hartmann-skive.dk, og forsøger på denne baggrund at gøre websiden bedre. Vi kan ikke se, hvor du kommer fra eller surfer hen på Internettet, når du forlader vores site. Derudover indsamler vi information om, hvilke produkter vores brugere, som en samlet gruppe, fortrækker. Denne information bruges også til at forbedre websitet. Vi sælger ikke eller på anden måde videregiver information om vores brugers brug og navigation på vores webside. Og vi sælger eller videregiver ikke dine købsinformationer til tredjepart.

Derudover anvender vi Hotjar på sitet.
Hotjar er en teknologi service som hjælper os til bedre at forstå vores bruger's oplevelse (eks. hvor meget tid de bruger på de forskellige sider, hvilke links de vælger at klikke på, hvad brugere kan- og ikke kan lide, osv.) og dette hjælper os til at bygge og vedligeholde vores ydelse med bruger feedback. Hotjar bruger cookies og andre teknologier til at samle data på vores brugere's opførsel og deres enheder. Dette inkludere en enheds IP adresse (behandlet under din session og opbevaret i en "de-identified" form), enheds skærm størrelse, enheds type (unikke enheds identifikatore), browser information, geografisk location (kun land), og det fortrukne sprog brugt til at vise vores hjemmeside. Hotjar opbevare denne information på vores vejne i en "pseudonymized" bruger profil. Hotjar er per kontrakt, forbudt salg af nogen som helst data indsamlet på vores vegne.

  1.                 Videregivelse til andre dataansvarlige

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse.  Oplysninger til brug for vareleverance videregives dog til det af Guldsmed Hartmannanvendte fragtfirma.

Det kan endvidere under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel.

I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.

 

  1.                 Overladelse til databehandlere

Dine personoplysninger overlades til Guldsmed Hartmanns samarbejdspartnere, som leverer ydelser med Guldsmed Hartmanns udsendelse af nyhedsbreve. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på Guldsmed Hartmanns vegne og i overensstemmelse med Guldsmed Hartmanns instruks.

 

 

  1.                 Sletning af personoplysninger


Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor af pkt. 1. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

 

-          Din købshistorik vil blive gemt i op til 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvor købet er gennemført. Regnskabsmateriale gemmes i 5 år fra udløbet af det kalenderår, hvor købet er gennemført.

 

-          Ved framelding af nyhedsbreve vil du straks blive afmeldt, men dokumentation for oprindelig afgivet samtykke gemmes i 2 år.

 

-          Dit medlemskab af vores kundeklub slettes, hvis du ikke har benyttet log ind her til i mere end 1 år eller slettes straks, hvis du framelder dig vores kundeklub. Dokumentation for oprindelig afgivet samtykke gemmes i 2 år.

 

 

  1.                 Cookies


Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores Cookiepolitik.

 

 

  1.                 Sikkerhed

 

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger. Evt. yderligere beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger, herunder om oplysninger opbevares/sendes krypteret og brug af pseudonymisering.

 

  1.                 Dine rettigheder


Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

  1.                 Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på 97520432 eller 33170297.

 

  1.                 Links til andre websites mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.

 

      10.                Ændringer af oplysninger mv.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på Post@Hartmann-Skive.dk eller 97520432. Du kan også skrive til os på følgende adresse:

Guldsmed Hartmann

Adelgade 14

7800  Skive

      11.               Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via e-mail, telefon eller brev som angivet i pkt. 10 ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Product added to wishlist
Product added to compare.

På www.hartmann-skive.dk anvender vi cookies

Her finder du vores cookiepolitik